Profil verejného obstarávania

Výzva na predloženie ponuky- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Zberný dvor Ruská

Výzva na predloženie ponuky- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt MŠ Ruská

Výzva na predloženie ponuky- Vypracované cenové ponuky nám zasielajte  do 29.11.2017 9:00 hod. Na obálku je potrebné uviesť:"Bezpečenosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch obce Ruská- súťaž"

Nadlimitné zakázky

  Podlimitné zakázky

   Prieskum trhu

   Dobóruszka na Youtube

   Úradné hodiny

   Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
   Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
   Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
   Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
   Piatok: 08:00 - 12:00

   Fotogaléria

   Kalendár