Profil verejného obstarávania

Výzva na predloženie ponuky- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Zberný dvor Ruská

Výzva na predloženie ponuky- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt MŠ Ruská

Výzva na predloženie ponuky- Vypracované cenové ponuky nám zasielajte  do 29.11.2017 9:00 hod. Na obálku je potrebné uviesť:"Bezpečenosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch obce Ruská- súťaž"

Nadlimitná zakázka

  Podlimitná zakázka

   Zákazka s nízkou hodnotou

    Elektronické trhovisko

     Prieskum trhu

     1 2 >

     Dobóruszka na Youtube

     Úradné hodiny

     Pondelok: 08:00 - 12:00 13.00 - 16.00
     Utorok: 08:00 - 12:00 -
     Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16.00
     Štvrtok: nestránkový deň
     Piatok: 08:00 - 12:00

     Každý pracovný deň  od 12:00 - do 13:00 je obedňajšia prestávka.

     Fotogaléria

     Kalendár