Profil verejného obstarávania

Výzva na predloženie ponuky- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Zberný dvor Ruská

Výzva na predloženie ponuky- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt MŠ Ruská

Výzva na predloženie ponuky- Vypracované cenové ponuky nám zasielajte  do 29.11.2017 9:00 hod. Na obálku je potrebné uviesť:"Bezpečenosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch obce Ruská- súťaž"

Nadlimitná zakázka

  Podlimitná zakázka

   Zákazka s nízkou hodnotou

   Elektronické trhovisko

    Prieskum trhu

    1 2 >

    Dobóruszka na Youtube

    Úradné hodiny

    Pondelok: 08:00 - 12:00 13.00 - 16.00
    Utorok: 08:00 - 12:00 -
    Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16.00
    Štvrtok: nestránkový deň
    Piatok: 08:00 - 12:00

    Každý pracovný deň  od 12:00 - do 13:00 je obedňajšia prestávka.

    Fotogaléria

    Kalendár