Zmenšiť textZväčšiť text

História

História obce sa spája so šľachtickým rodom Dobóovcov, význačnej rodiny strednej šľachty, ktorej rodokmeň možno skúmať až do hlbín 13. storočia.

Za najvýznamnejšiu osobnosť rodu Dobóovcov je považovaný István Dobó, legendárny vojvodca, organizátor a úspešný obchodník. Narodil sa okolo roku 1502  v našej obci Ruská, ktorá spadala pod vtedajšú Užskú stolicu. Počas tureckej expanzie sa István Dobó postavil na stranu Ferdinanda I., ktorý ho roku 1544 poveril najprv vyberaním desiatku Egerského biskupstva na opevňovanie Egerského hradu a neskôr, po počiatočných nižších funkciách, sa István Dobó stáva kapitánom hradu.

István Dobó sa preslávil v roku 1552, keď s posádkou okolo 1500 bojovníkov, poddaných a remeselníkov, medzi ktorými boli i ženy, po 38 dňovom neúprosnom boji ubránil hrad pred obrovskou, osemdesiattisícovou tureckú armádu Sultána Sulejmana I.

Známy dobový bard a hudobník Lantos Sebestyén Tinódi udalosti z bojov spísal a správa o hrdinskej obrane Egerského hradu sa čoskoro rozšírila po celej Európe. Egerské víťazstvo vyzdvihlo Istvána Dobóa na historické javisko Európy, kde ho nazývali Herkulom kresťanov. Štefan Dobó zomrel roku 1572 na hrade v Serednie. Pochovali ho v jeho rodisku, v presbytériu kostola v Ruskej.

Štefanov syn František dal neskôr nad jeho hrob zhotoviť sarkofág z červeného mramoru, ale pravdepodobne v časoch náboženských nepokojov v 17. storočí sarkofág rozobrali. V sobotu 28. júna 2008 sa v našej obci konala slávnosť uloženia telesných ostatkov baróna Istvána Dobóa a jeho manželky Sáry Sulyokovej de Lekcse do zreštaurovaného sarkofágu z červeného mramoru a to po neuveriteľných 400 rokoch od jeho zhotovenia.

 

 

 

István Dobó je pochovaný v našej obci v Kostole Povýšenia svätého Kríža, ktorého vznik sa datuje už v polovici 13. storočia.


Kostol sa nachádza v strede dediny na miernej pieskovej vyvýšenine, je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a skladá sa z dvoch lodí. Pozostáva zo staršej neskorogotickej stavby z druhej polovice 16. storočia a z prístavby kostolnej lode a svätyne, ktorá bola postavená pred necelým storočím, a to v roku 1922.

V rokoch 2006-2007 sa uskutočnil archeologický výskum v južnej, neskorogotickej časti kostola. Rekognoskáciou sa zistili aj základy pohrebnej kaplnky s kryptou v podzemí. Pod stavbou neskorogotického kostola sa odkryli kamenné základy pôvodne tehlového kostola z 2. polovice 13. storočia so štvorcovým presbytériom, obdĺžnikovou loďou a neskoršou prístavbou hranolovej veže.

Pred oltárom presbytéria neskorogotického kostola sa archeologickým výskumom zistilo päť hrobov zo 16. storočia, ktoré možno explicitne pričleniť šľachtickému rodu Dobóovcov.