Zmenšiť textZväčšiť text

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Zberný dvor Ruská

Výzva na predloženie ponuky- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt MŠ Ruská

Výzva na predloženie ponuky- Vypracované cenové ponuky nám zasielajte  do 29.11.2017 9:00 hod. Na obálku je potrebné uviesť:"Bezpečenosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch obce Ruská- súťaž"